.:: Just nu
Online: 5 | Inloggade: 39


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


20 november 2018 08:58
Nu blir det gradvis allt kallare!

Untitled document

Efter en mycket mild höst som följde på den minst sagt märkliga och förödande heta sommaren så vankas det andra bullar framöver. Detta då det nu blir allt kallare framöver. Dock så handlar det ännu ej om någon varga-vinter i nuläget.

Men kvällstidningarna försöker hela tiden att övertrumfa varandra i näst intill komiska rubriker som kan låta så här:
"Nu kommer ryss-kylan"... "Nu kommer snösmockan" o.s.v. Det handlar ju inte om en boxningsmatch direkt utan om vårt väder.
Visst har rubrikerna varit befogade när det blivit riktigt kallt, kanske typ på 80-talet när vi hade riktigt stränga vintrar senast.
Visst är det så att Norrland som räknas från Gävle och vidare norrut och det inre av Svealand som sedan urminnes tider lärt sig att hantera is, snö och kyla!
Problemet ligger som bekant mestadels hos "sör-länningarna" vilket är området från Uppland och söderut ända ned till Skåne. Självklart så är det ju ett helt annorlunda och mildare klimat där vilket per automatik innebär att vinterkunskaper och vintervana blir sämre. Sydsvenska höglandet utgör möjligen ett undantag från detta.

Vad är polarvirveln (Polar vortex) för något?

Ett fenomen som heter "plötslig atmosfärisk uppvärmning" innebär alltså att mycket kalla vindar kommer ned från nordöst. Detta innebär ofta vintertid att snöbyar kan bildas över Östersjön och sedan ta sig in över ostvända kuster från Skåne i söder till södra Norrland där havet ligger öppet.
I nuläget är dock detta ej aktuellt för tillfället men fenomenet brukar uppstå senare vintertid när kall luft möter öppna ännu uppvärmda hav.

Snöbyar bildas gärna då och så kallade "snökanoner" vilka kan ge mycket stora snömängder på kort tid och dessutom mycket lokalt. Även kring de största sjöarna Vänern och vättern kan dessa snökanoner bildas och benämns då som en så kallad "lake effect". Ett namn som hämtats från de stora sjöarna i norra U.S.A. upp mot Kanada där fenomenet förekommer frekvent varje vinter.

Kalluften fördelas genom en slags "pott"...


Området med kalluft täcker sällan hela norra halvklotet utan förekommer växelvis över östra eller västra hemisfären med undantag för själva Nordpolen. Detta betyder som regel att har U.S.A. och Kanada kyla så får som regel norra Europa och Skandinavien milt väder istället.  Först en bit in över Ryssland mot Sibirien återfinns kylan. Köldpotten brukar växla mellan dessa områden och har vi kallt så får omvänt just Nordamerika med  Kanada mildare väder.

Ett annat samband är hur lågtryck och högtryck fördelar sig. Vid kallt väder i norra Europa så befinner sig ett högtrycksinflytande över Ryssland som når in över Skandinavien och ibland Island.
Mildluften med sina lågtryck befinner sig då istället över Azorerna som får dåligt väder. Vid mildluftsattacker över Skandinavien och norra Europa är förhållandet det omvända. Azorerna har då fint högtrycksväder medan en lågtryckstrafik sker från Atlanten via Island och in mot Skandinavien. Ett lågtryck snurrar alltid moturs här på norra halvklotet medan ett högtryck är omvänt och snurrar medurs. Dessa båda faktorer samverkar gärna ofta och mild luft förs upp av högtrycket från Atlanten och Azorerna med "hjälp" av lågtrycken över Island. På så sätt blir det milt och blött. På södra halvklotet är förhållanden de omvända. Högtrycken snurrar moturs och lågtrycken medurs...

Polarvirveln styr i sin tur polarfronten...

Polarfronten är den gräns som skiljer områden med minusgrader i norr från områden med plusgrader i söder. När polarfronten ligger söder om Sverige eller delar Sverige så råder nästan alltid minusgrader norr om linjen. Det omvända gäller söder om linjen med milt och blött väder. Vid något tillfälle under varje vinterhalvår så skärps motsättningarna mellan dessa varma och kalla luftmassorna.
Vi får då storm eller i värsta fall orkan! Orkanen "Gudrun" år 2005 var ett sådant exempel på när motsättningarna skärptes drastiskt utmed polarfronten.

Efter "Gudrun" så blev det successivt kallare och vinter i slutet av januari även i södra Sverige som stod sig en bit in i mars månad. När det är mindre dramatiskt så blir det snö norr om polarfronten vid lågtryck och regn söder om denna. Detta scenario är i princip praxis varje vinter i vårt avlånga land. I gränslandet så blir det ofta moddigt och halt med temperaturer runt nollan och ibland även underkylt regn som är ett stort gissel för alla trafikanter.

En gradvis omläggning till allt kallare väder beroende på ett högtryck men ingen vargavinter ännu.

De senaste dagarna har fjällvärlden haft hårt väder med orkan i byarna och samtidigt mycket milt. Men nu sker omläggningen till mer normala väderförhållanden. I vanlig ordning så startar detta norrifrån för det är från nordöst som vi nu kommer att hämta luften. Denna kalla luftmassa förs nu successivt ned över hela landet och ända ned till Skåne.

November ser därmed ut att avsluta sina dagar i ett ganska kyligt väderläge. Nu handlar det inte om någon extrem kyla utan enbart lite kallare än normalt. Uppe Norrland så handlar det om kanske som kallast på runt 8-12 minusgrader med lokala avvikelser i "köldhålen". Nikkaloukta är ett sådant ställe väl känt för låga temperaturer. Dock med ett ironiskt undantag när detta skrevs som fick varmast i landet den 19-20 november 2018 med sina 7 plusgrader!

Varma hav ger lindring i kylan längre söderut.

Längre söderut blir kylan successivt svagare och från Svealand och ned mot Götaland så handlar det om en handfull minusgrader. Främst de inre delarna av Svealand och sydsvenska höglandet får lite kallare. Utmed kustbanden gör de ännu varma haven att det kan ligga på nollstrecket och någon plusgrad rent allmänt. I inlandet i Götaland kanske ett par minusgrader nattetid och ett par plusgrader dagtid.

Så det handlar alltså ännu inte om någon strängare kyla. I nuläget så verkar det dessutom som att en tillfällig mildluftsattack möjligen kan komma precis vid 1:a Advent.
Men prognosmodellerna spretar dock lite här och denna mildluftsattack kan också utebli helt och hållet. För de av oss som ännu känner till ordspråken i Bondepraktikan så kommer ju i så fall mildluften lägligt:
"Braskar Anders så slaskar jul... - Slaskar Anders så braskar jul!" Denna gången så "slaskar Anders" och Anders-dagen är ju den 30 november. Det skulle betyda att Anders-dagen blir mild och att julen skulle kunna bli kall och kanske vit med snö. Men så enkelt är det som bekant ej.

Vädret har inget minne... - Men vi människor har - En kort sidekick.


Nyss nämnda ramsa har de flesta av oss hört redan som barn och sannolikt så kunde detta stämma in många gånger förr om åren. Men med klimatförändringarna så har vi efterhand fått helt nya spelregler på väder-arenan. Redan på 70-talet så förekom en rad riktigt milda vintrar. Rön pekar dessutom på att man känt till den globala uppvärmningen sedan slutet av 40-talet vilket är en aning skrämmande.

Oavsett en viss amerikansk president och många andra "nej-sägare" så är det onekligen en klimatförändring som sker globalt. Tecknen på detta är också oändligt många. De rådande svåra bränderna i Kalifornien där inte ens president Trump kunde blunda längre, alla orkaner och alla de oväder som på sistone drabbat medelhavet. Mallorca, Italien med flera platser har fått fruktansvärda oväder som aldrig förekommit på detta vis innan.

Men vädret och naturen har ju också sina egna cykler som styr av solens påverkan på planeten o.s.v. så enbart av mänsklig påverkan är det dock ej. Men sammantaget så förstärks effekterna av människans påverkan på klimatet. Summa summarum så vädret inget minne utan det är många samverkande faktorer som styr vädret. Därmed så faller som regel den gamla fina bondepraktikan numera...

Mestadels uppehåll och torrt!

Den kommande perioden så råder i huvudsak rätt så nederbördsfattigt väder och de mesta mängderna av det som möjligen kommer ned från himlen hamnar i den nordligaste fjällvärlden.
Dock så kan lokalt lätt regn eller lättare snöfall förekomma på andra håll. Men i nuläget så handlar detta om ytterligt små och knappt mätbara nederbördsmängder. Denna typen av väder ser ut att bestå så långt man kan se just för ögonblicket.

Halka och svaga isar står på agendan!

Den kallare vädertypen innebär att man nu ska tänka till när man ska bege sig ut rent allmänt. Att klä sig rätt är viktigt. I trafiken så gäller det att man syns tydligt och bär reflexer som gående.
På cyklar så gäller såväl reflexer och fullgod cykelbelysning. Våra bilar bör / ska nu ha godkända vinterdäck, ordentligt med frysskyddad spolarvätska som bör klara minst 18 minusgrader.
Man ska medföra isskrapa, snöskyffel, snöborste i bilen och gärna ett par plädar eller filtar. Gärna också kanske en termos med varm dryck om man ska åka långt.

Men dessutom så ska man ta god tid på sig när man beger sig ut. Tyvärr så har de svåra olyckorna med dödlig utgång i trafiken varit den högsta med över 250 döda sedan 2011. Ett dystert faktum.
Den kommande tiden lär inte förenkla det för oss i trafiken så det gäller att ta det lugnt.

Farliga naturisar väntar runt hörnet...

Naturisarna innebär ett spännande avbrott i vardagen där man kan gå ut på skridskor eller isfiska. Isarna lockar ut många vilket inte är att undra på. De fria isvidderna och vår storslagna och generösa natur gör sitt till. Men tyvärr så lockas många människor ut på isarna alldeles på tok för tidigt.
Olika förhållanden som snö, strömvirvlar och lokala temperaturvariationer gör dessa isar i princip livsfarliga inledningsvis. En tumregel är att minst 10 cm klar och hård kärnis ska finnas över ett vatten för att betraktas som någorlunda "säkert". Men likväl så får man aldrig tumma på säkerhetsutrustningen.

Det är obligatoriskt med isdubbar på var och en som man dessutom ska kunna hantera om olyckan är framme. Man ska också helst ha en livlina med sig och aldrig bege sig ut ensam. Många simskolor och badhus har kurser i isvett där man kan träna en nödsituation.
Längre norrut så kan man få prova på detta i isvakar under noggrann övervakning men det är i den verkliga nödsituationen som allt står på spel.

Kroppen kommer i en köldchock och man blir omtöcknad. Har man riktig otur så kan man slå sig illa när isen brister. Därför gäller det att man är fler än en.
Varma kläder bör dessutom medföras så att man kan byta om och även ha varm dryck och därefter se till att föras i säkerhet inomhus.


Åk hellre ut till någon ishall för att åka skridsko inledningsvis även om det ej är lika kul. De som är skidintresserade lär inom kort få fina skidbackar med konstsnö att tillgå. För de som längtar efter isfiske bör tåla sig tills isarna blivit ordentligt tjocka. Minst 10 cm bör de vara. På sidan Pimpelforum.se finns mer att läsa för den som gillar isfiske!

*Fotnot - Det var inte allmänna kunskaper som saknades utan vinterkunskaperna som kanske är lägre i södra Sverige jämfört med de norra delarna. Beklagar detta fel i texten.


Skribent: S. Johansson & EWP-Teamet


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (1):
Fler nyheter