.:: Just nu
Online: 16 | Inloggade: 37


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


8 november 2019 18:34
30 ÅR SEDAN BERLINMUREN FÖLL!

Untitled document

9 november kommer alltid vara en glädjens dag för världen och för Tyskland i synnerhet när en 28 års förbannelse tog slut. Det handlar om Berlinmuren som natten till den 13 augusti 1961 spärrade av västra Berlins sektorer som administrerades av Storbritannien, Frankrike och U.S.A.  Detta var en sorgens dag när äkta makar, fäder och barn, släktingar och vänner brutalt skiljdes åt på några timmar. De följande dryga 28 åren skulle bli en mardröm där människor även ej kunde komma till och i från sina arbeten och nära & kära i den västra och östra delen av Berlin.

Bakgrunden till muren inleddes redan under slutskedet av andra världskriget...

Redan vid bland annat fredskonferensen i Potsdam 1945 mellan Josef Stalin (Sovjet), Winston Churchill (Storbritannien) och Harry Truman (U.S.A.) så såg man splittringen och starten på det kalla kriget. Direkt när Hitler-Tyskland besegrats så inleddes hjälpen från västmakterna med U.S.A. i spetsen och den så kallade Marshall hjälpen vilket var en direkt uppbyggande hjälp som det trots krig rika U.S.A. kunde erbjuda. Byggmaterial, maskiner och mat fraktades in till västra Berlin. Snabbt så kom den västra delen av staden på fötter. Men i den östra delen var situationen den direkt omvända då ryssarna som sargats svårt av Tyskland monterade ned allt som kunde användas. Detta fraktades österut som krigsbyte. Detta medförde att nöden steg snabbt och många människor sökte sig till väst-sektorerna i Berlin, där det rådde välstånd. Länk om Marshallhjälpen - HÄR

Berlinblockad och luftbro räddade västra Berlin!

Redan 1948 så gav ryssarna prov på sin hårdhet och hämndlystenhet mot alla civila i västra Berlin då en blockad inleddes och alla tillfartsvägar spärrades av. Endast luftrummet var fritt efter en överrenskommelse. Om detta spärrats så hade tredje världskriget utlösts. U.S.A. hade atombomben tillgänglig men inte ryssarna ännu. Följden blev en enorm luftbro där mat, mediciner och egentligen allt flögs in liksom byggmaterial till den nya flygplatsen i stadsdelen Tegel. Till sist fick Sovjet ge upp den fula utpressningstaktiken och vägarna till Berlin genom Östtyskland öppnades igen. Mer om Luftbron (Länk) HÄR.

Några "lugna" år fram till 13 augusti 1961...

Det blev förhållandevis lugnt jämförelsevis fram till 13 augusti 1961 med ett större undantag där Sovjet på nytt visade prov på sin brutalitet. Detta var när folkupproret (Volkaufstand des 17. juni) när ett folkligt uppror brutalt slogs ned av ockupationsmakten. Orsaken till folkupproret var en förlängning av arbetstiden med 10% utan löneförhöjning. Upproret slogs ned brutalt med 55 döda och 100-tals skadade. Ännu en gång hade Sovjet visat prov på sin råbarkade brutalitet...  Mer om folkupproret (länk) HÄR

Östra Tyskland "dränerades" på folk fram till 1961!

Då efter det krossade folkupproret insåg tyskarna i den östra delen att man måste lämna landet. En omfattande spionpolis direkt i nedstigande led från Gestapo och SS skapades tidigt och döptes till "Stasi", vilket betyder "StaatsPolizei". Denna grymma kontrollapparat växte snabbt till enorma proportioner och alla östtyskar och även västmedborgare oavsett land hamnade i deras register. Även svenskar var registrerade, särskilt i Skåne, Blekinge och andra delar av landet som kunde påverka DDR, Tyska "demokratiska" republiken. Men framför allt så mutades vanligt folk att "tjalla". Agenter utrustades med små spionkameror som följde nära nog varje medborgares steg som togs. Så när muren byggdes så var den enorma spion och terrorapparaten väl utbyggd. Länk om STASI här: LÄNK

Natten till 13 augusti spärrades västberlin av...

Denna morgon vaknade människor till förfäran när de ej kom till sina arbeten eller skiljdes åt från nära och kära. 1000-tals soldater och byggnadsarbetare spärrade snabbt av hela Väst-Berlin med en 160 km lång taggtråd som raskt byttes mot cementblock som murades upp. Detta följdes av vakktorn först i trä som snabbt monterades upp. Under de följande åren så permanentades muren allt mer och "moderniserades". Stora betongblock ersatte den tidigare muren och nya enorma vakttorn byggdes. Larmanordningar och specialbyggda murkrön installerades. En remsa på 50 meters bredd eller mer med finkrattad sand samt minor och självutlösande kulsprutor var en del av den ohyggliga arsenalen som installerades. Ytterligare avancerade djävuls-anordningar fanns i gränsbygget. Under de sista 15-20 åren var muren nära nog "ogenomtränglig".

Lyckade och misslyckade flyktförsök...

Under de första dygnen lyckades  många smita igenom den bräckliga avspärrningen. Även hus som stod nära den nya gränsen användes som flyktväg där folk hoppade mot friheten genom fönstren. På västsidan stod brandkårerna med språngsegel eller privatpersoner med madrasser. Snabbt så låg dock i planen att tömma husen nära gränsen som sedan revs snabbt därpå. Under en period så grävdes långa tunnlar i den lättforcerade marken, som i Berlin i huvudsak består av sand! Många tunnlar blev en succé tills de uppdagades. Men ras innebar också dödsoffer vilket innebar att det var stora risker UTAN vakternas inverkan.

Olika fordon och flygande över muren...

Man körde också genom muren men barriärer byggdes snabbt så att bilar och andra fordon vurpade. De flyende sköts ihjäl direkt utan omsvep! Några av de mer omfattande flyktförsöken skedde genom luftballonger som syddes i smyg. Luftballonger var givetvis förbjudna utom för militären just för möjligheten att fly med en sådan. Några spännande filmer gjordes om ett par familjer som lyckades fly under de sista åren innan muren föll. Ett par spännande flyktsätt gjorde ett par män som sköt över en tunn vajer som togs emot i väst. De båda männen flydde genom denna enkla "linbana" över muren. De hade ett par trissor med en kraftig hantel samt många långa timmars styrketräning för att med enbart händerma hängandes glida över muren alldeles tysta. Trissorna var välsmorda och gled lätt för minsta väsen och de hade skjutits ned...

Gorbatjov och Perestrojkan var början till slutet på mardrömmen...

Sovjet mjuknade när den omtyckte presidenten träffade U.S.A:s  president Ronald Reagan som följde efter hans berömda ord: "Tear down this Wall" (Riv ned muren). Under åren 1986 till 1989 så skedde allt större lättnader och även tidigare på 70-talet. Släktingar, särskilt äldre fick besöka sina motsvarigheter i väst under förutsättning att de kontrollerats noga av STASI och lämnade anhöriga kvar i öst-Tyskland. På så sätt så hindrades i viss mån besökarna att söka asyl i väst.

Dock så skedde en del undantag. Följderna blev ohyggliga för de som lämnats kvar i öst: Ofta förlorade maken eller makan sitt jobb. Barnen placerades på instution då mödrarna togs i från sina barn. Var det ungdomar som studerade eller satsade på karriär så krossades detta när den totalitära staten portade dessa. De tvingades till smutsiga lågavlönade jobb istället. En brutal östtysk maskin skred till verket. Men det var en koloss på lerfötter som snart skulle falla...

Tiden mognade och ledde till murens fall...

Torsdagen den 9 november gav Östtyskland upp efter att Gorbatjov redan "lättat på trycket" i grannstaterna Ungern och dåvarande Tjeckoslovakien. Man kunde inte längre hålla tillbaka faktum och nya försonande direktiv från Sovjet innebar att alla gränsövergångarna skulle öppnas torsdag kväll vilket så skedde. Många i öst trodde inte först på det hela och tvekade med tanke på att bli dödade. Men vakterna hade nu bytt attityd och hjälpte till att öppna upp till allas enorma förvåning. En enorm "återförenings-fest" blev sedan resutatet där även de innan så hatade gränsvakterna firade ihop med medborgarna från öst och väst, med mousserande vin eller vad man kom över. Snabbt så rullade de första bilarna över till väst!

Många från östra Tyskland chockades av välståndet i väst!

Den enorma lyx som särskilt omgärdade det välmående väst-Berlin chockade många östtyskar. Särskilt det stora varuhuset KA-DE-WE (Kaufhaus Des Westens) som var en motsvarighet till Harrods i London eller Macy´s i New York, som gjorde enorma intryck med sitt utbud av lyxkonsumtion i 10 våningar. Ett "rosa skimmer" omgav de första månaderna för det återförenade folket. Men snart kom den dystra vardagen ifatt när de ineffektiva industrierna i öst tvingades stänga. En omfattande massarbetslöshet kom att följa under 90-talet. Detta gav grogrund till missnöjespartier som även omfattade nynazistiska partier.

Stora skillnader mellan östra och västra Tyskland än idag...

Ännu idag så råder skillnader mellan östra och västra Tyskland där en "osynlig mur" skiljer de båda delarna åt. Jobben är sämre betalda i östra stadshalvan och forna DDR i övrigt. Påfallande många toppjobb är fortfarande föremål för chefer från forna BRD (Bundes Republik Deutschland), alltså forna väst-Tyskland. Man talade om en "halv ansiktsförlamning" där den västra delen har pumpat in miljarder D-mark och Euro och förbättra levnadsstandarden där. Numera finns också en viss del "DDR-nostalgi" där man hyllade det gamla systemets prylar som t.ex. "Trabbin" den lilla östtyska folkbilen Trabant. Men det är en annan historia det.

Några länkar:

Om Berlinmuren - LÄNK
Östtysklands nationalsång -  LÄNK
Folkbilen Trabant - LÄNK
Filmtrailer flykt med ballong från DDR - LÄNK

Källor: Wikipedia & eget material.

Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (0):
Fler nyheter