.:: Just nu
Online: 10 | Inloggade: 37


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


15 augusti 2020 00:21
Red Sprites - Blue Jets och Elves...

Untitled document

Red Sprites","Blue Jets" och "Elves"- Några fenomen bortom all fattningsförmåga...

Nyligen så märkte några privatpersoner i trakterna av Örebro ett märkligt fenomen i samband med ett åskväder över Dalarna. Detta kan bara ses i mörker och är oerhört kortvarigt och kunde beskrivas som "röda eldkvastar mot skyn" som blott varade mindre än någon sekund. De trodde först att de såg i syne men det gjorde dessa personer ej. Istället hade de som mycket få priviligierade privatpersoner fått se något som benämns "red sprites" vilket är ett höghöjdsfenomen av kraftiga urladdningar från ett åskmoln!

<<< Bild på "red sprites" 

Allt eftersom vår rymdforskning har utvecklats och våra satelliter kunnat blicka ned på vår egen jord så har nya syner skådats. Under kraftiga åskväder har fenomen som först "avfärdades" som "någon slags teknisk störning" nu på allvar påvisats. Det har satt åskans mäktighet i ett nytt fokus som man tidigare ej anat. Observationerna av dessa fenomen ska först ha setts från högtflygande jetplan och man har ej i början förstått vad det varit frågan om. Nu har skrämmande detaljer framkommit om hur åskvädren har en långt vidare verkan än man trott tidigare. Man har tidigare ansett att "om man flyger tillräckligt högt" över ett åskmoln är man "utom fara". Så är ej fallet då dess elektromagnetiska omfång ibland vida överstiger själva molnets synliga delar.

Litet grovt kan det jämföras med "toppen av ett isberg" där man ser ca 10% av hela ismassan. Resten ca 90 % befinner sig under vattnet och man kan säga att själva det synliga åskmolnet är 10% av det totala omfånget av åskvädret. Så verkar även förhållandet vara vid åska där själva molnet är en liten och synbar del av hela fenomenet. Istället så har de starka fältladdningarna i och ikring molnet en långt större omfattning. Det blev fullt klart när man observerade sk. "sprites", mystiska knippen av strålning som likt kvastar stod upp mot rymden ovanför åskmolnen.

Inne i molnet härbärgeras olika laddningar av positvt och negativt innehåll i olika omfattning. Men mot molnets översta delar det sk. städet återfinns de våldsammaste spänningsfallen och laddningarna som tycks stå i direkt kontakt mot yttre rymden. Sprites uppkommer i regel när åskvädret är som våldsammast med många urladdningar (blixtar) längre ned. Blixtarna förekommer såväl som moln-mark (CG) som moln till moln (CC) och när det blir intensivt kan dessa kvastar, sprites uppstå. Sprites kan nå enorma ytor på flera km i omkrets och den egentliga orsaken är ännu ej helt klarlagd.


Blue Jet - Bild EWP

Som om detta ej var nog finns ett ytterligare ännu mäktigare nyupptäckt fenomen kopplat till sprites som hos vetenskapsmännen benämns "Blue Jets". Det är ett "spjut" av ett våldsamt energiknippe som sprutar ut ur åskmolnet rakt ut i världsrymden med ett blåaktigt eller purpurfärgat sken. Omfånget av dessa Blue Jets är enormt och de kan vara flera 10-tals mil både på längden och bredden, dock utom synhåll för oss på marken. Likt gigantiska "bubblor" uppstår de för ett kort ögonblick för att försvinna igen på bråkdelar av en sekund... Att färdas över ett åskmoln och utsättas för sprites eller Blue Jets anses som mycket farligt och de våldsamma laddningarna kan slå ut all elektronik.

Red Sprites, Blue Jet och Elves - Bilden tillhör www.skybrary.aero

Ännu ett fenomen som är om möjligt ännu sällsyntare och även detta om möjligt ännu mer overkligt är fenomenet "Elves" som också detta nyligen upptäcks i samband med åska. Detta är ett fenomen där forskarna ännu lägger sina pannor i djupa veck och det ska handla om en slags joniserad gammastrålning. Denna verkar anta formen av en "cirkel" liknande bandet av grus runt Saturnus. Men detta har ett helt annat ursprung och är alltså joniserad strålning som är cirkel och bandformad gammastrålning som varar mycket kort. En slags gammablixt som genereras i samband med en kraftig urladdning. Dessa är omöjliga att se från marken som regel och har observerats först nu från t.ex. rymdstationen ISS där åskforskning bedrivs. 

Olyckligtvis så ligger NASA Cape Kennedy i ett område i Florida som är hårt drabbat av åskan och dess mycket kraftiga fältladdningar. Därför så är varje uppskjutning av rymdfärjor och raketer idag ett ängsligt och besvärligt moment i rymdtrafiken. Omfattande system som varnar för åskan ligger tätt kring rymdbasen och många uppskjutningar har skämtsamt uttryckt "fått skjutas upp" beroende på åskrisken.

Kommer ett åskmoln inom 20 km radie kring rymdbasen så avbryts rymdfärden till allas frustration men ännu en förlorad rymdfärja skulle vara en direkt katastrof mot ett redan hårt prövat NASA. Sprites och Blue Jets är ett direkt hot mot rymdfärderna då de tvingas passera genom dessa vid utskjutet. Mycket återstår innan man förstår varför och hur dessa fenomen uppstår ovanför åskmolnen men bildbevis på dess existens finns idag.

Spännande filmklipp och länkar!

Ämnet är ytterst intressant och här på EWP finns några spännande filmklipp och länkar i ämnet. Filmerna är på engelska.

Om själva blixten som fenomen: HÄR

Om Red Sprites och Blue Jets film 1 HÄR

Om Red Sprites i högupplöst film HÄR

Mer om Red Sprites HÄR

Om Elves HÄR

Skybrary länk HÄR

Wikipedia om fenomenen HÄR

 

Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (3):
Fler nyheter