.:: Just nu
Online: 8 | Inloggade: 40


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


29 juli 2021 20:05
Nivå 2-varning för mycket stora regnmängder (UPPDATERAT)

GÄLLER TORSDAG 29 JULI & FREDAG 30 JULI - UPPDATERAT PÅ KVÄLLEN DEN 29:E KL. 23.40:

Uppdatering kl. 23.40: Mycket kraftigt regn faller över Västergötland och Bohuslän just nu och kommer traina in (mata in) de närmsta timmarna från havet, ända från Sydnorge. Därför kan det komma oerhört stora regnmängder lokalt med risk för svåra översvämningar i de låglänta områdena i västra Götaland och i en linje in mot trakterna kring södra Vänern och Vättern.


Ursprunlig artikel: En VARNING NIVÅ 1 är utfärdad för STORA REGNMÄNGDER och gäller för Västerbottens kustland och inland, Västernorrlands kustland och inland, Jämtlands Län utom Jämtlandsfjällen, Gävleborgs Län, Dalarnas Län utom Dalafjällen, Västra Götalands Län inklusive Bohuslän, västra delarna av Jönköpings Län, Västra delarna av Kronobergs Län samt norra Halland.

Varning för mycket stora regnmängder på kort tid i samband med åska som lokalt kan bli kraftig! Varningen finns även separat under våra varningar!

Definitionen på skyfall (kraftigt regn) är 15 mm nederbörd under 30 minuter eller mer.

Detaljer och avvikelser: Regnet kan uppträda såväl som kortvariga och intensiva skurar men även som långvariga regn som fastnar över specifika områden. De kan även matas in kontinuerligt i band som kan ge stora nederbördsmängder under längre tid. Regnmängderna kan komma att variera mellan 60 mm (lokalt ännu mer) ned till 25-30 mm nederbörd. Hagel kan även förekomma.

Följdverkan: Risk för lokalt svåra översvämning på gator, vägar som kan ta sig in i fastigheter. Risk för strömavbrott och eventuell brand vid blixtnedslag. Någon enstaka tromb kan ej heller uteslutas, främst över västkusten!


RISKUTFÄRDANDE för KRAFTIGT REGN i samband med kraftiga regn och åskskurar är utfärdat!

Gäller följande områden: Värmlands Län, delar av Västmanlands Län, Uppsala Län, Stockholms Län, Örebro Län, delar av Jönköpings Län, Östergötlands Län, samt Skåne Län

Möjligen kan även ytterligare områden utanför markerat område komma att beröras.

Definitionen på skyfall (kraftigt regn) är 15 mm nederbörd under 30 minuter eller mer.

OBS! Detta är ingen regelrätt varning utan ett Riskutfärdande i blåmarkerade områden. 

Riskutfärdandet kan dock övergå i en varning om tecken på detta finns.

Disclaimer:
Då det handlar om skurar så är det svårt att definera den exakta placeringen av dessa!

Karta över berörda områden nedan:


Skribent: S. Johansson & EWP Teamet


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (0):
Fler nyheter