.:: Just nu
Online: 6 | Inloggade: 39


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


7 april 2022 19:21
Titanic - 110 år sedan den legendariska fartygskatastrofen.

Untitled document

Titanic - Tidernas mest omtalade och sägenomspunna fartygskatastrof!

Den 14 april 1912 så skulle ett sjödrama utspela sig, av ännu idag gigantiska mått,  som mänskligheten aldrig skulle glömma när RMS Titanic olyckligt gick på ett isberg  cirka 600 nautiska mil sydost om Newfoundland. Vädret var helt stjärnklart och vindstilla vilket innebar att det var kallt.  Titanic var ett av tre systerfartyg tillsammans med Brittanic och Olympic där just Titanic var det mest påkostade och luxuösa av de tre. Namnet Titanic betyder ”jättelik” eller ”enorm” på engelska vilket hon också var med den tidens mått mätt. Förnamnet ”RMS” stod för Royal Mail Ship vilket innebar att fartyget även användes för att frakta post och styckegods mellan Europa och Amerika. Även en hel del djur fördes ombord redan på jungfruresan. Mest så var det hundar som var överklassens nymodiga accessoar man gärna visade upp sig med då. Också djur som t.ex. höns fanns med ombord. Även större föremål som bilar transporterades med redan vid jungfruresan.

Titanic innebar också slutet på det gamla samt början på det nya…

Lyxen ombord var omtalad där dåtidens finaste hantverkare anlitades till alla träsniderier och metallurgiska utsmyckningar ombord. Man talade om ett ”Jugend-palats” till sjöss vilket det också var. Mattor, gobelänger, dyrbar konst och allehanda utsmyckningar som t.ex. lampor och lampglas var ytterst påkostade. De bästa hytterna hade rinnande vatten och toaletter, något som var unikt på den tiden. Men inte alla hade det lika fint eftersom det fanns 3 klasser ombord. Klass 1 var givetvis den finaste miljön med praktfulla salar och gemak där man både kunde idrotta och även bada i en pool. Flotta restauranger, caféer och rökrum och gemensamma utrymmen med elegans som världen ej sett motstycket till tidigare. Detta drog till sig den yttersta noblessen där världens rikaste par, John och Madeleine Astor upplevde katastrofen. Madeleine överlevde medan maken John följde med i djupet.

2:a och tredje klass...

I andra klass så var lyxen mer sparsmakad och i tredje klass så saknades lyxen helt  men många vittnade ändå om att förhållanden var långt bättre än på tidigare jämförbara fartyg som korsade Atlanten. Många utvandrande till ”landet i väster” fanns djupt ned i trånga 3-klass hytter, där de satsat alla besparingar för att söka lyckan i Amerika. Runt 200 kronor för en enkel resa kostade det en 3:e klass passagerare vilket motsvarade en årshyra i en lägenhet på den tiden. Passagerarna i klass 2 och 3 fick aldrig besöka 1:a klass, utom vid gudstjänsterna som hölls ombord. Många från 3:e klass chockades av all lyx strax före att Titanic sjönk då de fick komma upp på däck. När de gick ombord så fick de gå ombord via separata ingångar längre ned på båten. Flertalet 3-klasspassagerare stannade kvar ner i båten under resan fram till förlisningen utan att gå på gudstjänsterna.

Raden av ”nya bekvämligheter” infördes där rinnande vatten och toaletter i hytterna fanns. Hissar var en annan nymodighet på båtar där Titanic gick i bräschen. Radiotelegrafin var också en nymodighet som på allvar praktiserades. Nödanropet ”S.O.S.” ersatte det tidigare ”C.Q.D.” mitt under jungfrufärden vilket innebar ett förvirrande tillstånd vid förlisningen.  RMS Titanic var ett enormt fartyg med plats för drygt 4000 ombord vilket än i dag är mycket.

Ännu så råder det viss mystik till vad som egentligen orsakade katastrofen men det mesta är klarlagt…


Den primära och mest välkända förlisningsorsaken var att fartyget gick på ett isberg mitt i natten trots ett stort antal varningar om att det fanns mycket isberg i området.  En rad olyckliga omständigheter och mer mystiska förhållanden gav upphov till katastrofen. Trots att varningar kommit in så behöll fartyget sin höga fart och det påstods att hon skulle slå hastighetsrekordet och erövra utmärkelsen ”Atlantens blå band”. Men nyare fakta lutar mot att brand utbrutit i en av kolboxarna ombord. En omfattande kolstrejk samtidigt gav upphov till kolbrist och att man därför INTE ville slösa med kolet. Kolbranden ombord kan även ha orsakat en explosion som bidragit till förlisningen.

En bristfälligt utrustad utkik...

Utkiken i den förliga mastkorgen saknade kikare (som var inlåst) och strålkastare vilket troligtvis ytterligare bidrog till kollisionen. Men då utkiken anade isberget framför så meddelades detta ned till bryggan där ordern om att stoppa båten exekverades: Första styrman William Murdoch gav genast order om "Dikt styrbord!" och "Full fart back!" i samtliga av fartygets motorer vilket skulle få ödesdigra följder. En kollision ”rakt på” isberget hade blivit våldsamt men kanske ändå räddat fartyget. Istället så slets en lång reva upp i  den högra sidan av fartyget. Titanic var ansedd som ”osänkbar” då det utrustats med 16 vattentäta skott. Vid en kollision som gav en reva längs med sidan skulle Titanic klara att 4 av de 16 skotten vattenfylldes men revan slet upp 6 av skotten varvid fartyget inte längre klarade att hålla tillbaka vattnet. Vattnet började tynga ned fören och lyfta dess akter varvid vattnet kunde rinna över till skott nummer 7 som vattenfylldes. Därefter så spred sig vattnet allt mer bakåt i fartyget när det rann över skott för skott. Omedelbart så hade stopp i maskin beordrats och fartyget låg still, Fyrarna (elden) i de förliga pannrummen rakades ur för att förhindra en explosion av förhöjt oventilerat ångtryck. Därefter så ventilerades ångan ut genom skorstenarna som medförde ett tjutande ljud.

En försvagad konstruktion ledde till katastrofen beroende på kylan?

Vädret var mycket kylslaget vid kollisionen och vattnet höll bara +2 grader. Undermåliga nitar (?) påstods lätt ha gett vika i det kalla vattnet.  På den tiden så hade man ännu ej utvecklat svetsmetoderna utan båtarna nitades ihop plåt för plåt där vardera nit vägde runt 900 gram. Det fanns en speciell yrkeskår inom båtbyggandet där de som hanterade nitarna kallades för ”nagelapor”. Vid kollisionen så gav plåtarna vika vid sidoberöringen med isberget. Vatten forsade nu in i fartyget och strax efter så sammankallade kapten E. J. Smith , J. P. Morgan, Bruce Ismay och fartygskonstruktören Thomas Andrews med flera som var närvarande för att bedöma krisläget. Tyvärr så stod det snabbt klart att fartyget skulle förlisa. Man beordrade väckning av alla passagerare mitt i natten vilket var mödosamt eftersom ett modernt högtalarsystem ännu inte uppfunnits. Man fick gå runt och knacka på helt enkelt. De som befann sig i 3:e klass blev snabbt varse faran eftersom de befann sig långt ned i fartyget och långt fram där vattnet kom framrusande. I klass 1 och 2 var man först inte införstådd med allvaret eftersom båten skulle vara ”osänkbar”. Fartygets tekniker kämpade frenetiskt med att försöka förlänga flytförmågan med hjälp av länspumpar där man ansåg att pannrum 5 var brytpunkten. Kunde man hålla detta fritt från vatten och i ett funktionsdugligt skick så skulle man kanske kunna köpa sig tid. Men tyvärr så gick inte detta då påfrestningarna på skrovet blev för stora eftersom den felaktiga belastningen medförde att Titanic började att bågna. Mellanväggar och skott gav vika och snart så översvämmades även pannrum 5. Fartyget blev allt mer strömlöst och katastrofen fick ett grymt förlopp.

Felen var många...

Under de senare åren har forskningen gått vidare där ytterligare allvarliga brister och fel lagts till som mer eller mindre direkt eller indirekt orsakade fartygskatastrofen.

1 - Allvarlig brand som utbrutit i en av kolboxarna..
. Redan när fartyget löpte ut från Southampton så hade en brand i en av kolboxarna negligerats. Denna rasade under hela jungfrufärden fram till förlisningen. Branden försvagade skrovet vilket bidrog till olyckan.

2 - Inlåst kikare som övervakarna i mastkorgen ej kom åt... En kikare på den tiden var ett dyrt instrument och förvarades i ett låst utrymme dagtid. Längre fram i fartyget fanns den mast där utkiken befann sig. Denna natten så hade kikaren glömts kvar i det låsta utrymmet och man vågade ej väcka kaptenen. Varpå det man såg var avsevärt nedsatt i mörkret. Hade man haft tillgång till kikaren så hade kanske katastrofen kunnat avvärjas.

3 - På tok för hög fart där allvarliga isvarningar negligerades till förmån för hälsningar till USA...
Telegrafisten tog emot massor av meddelande om farlig is. Men då fartyget ansågs "osänkbart" så hade på kapten Smiths order dessa varningar lagts åt sidan, man skickade hälsningar istället från lyx-passagerarna, och fartyget beordrades att köra fort dessutom. Detta bidrog till att den kikarlösa utkiken inte uppfattade hur snabbt isberget närmade sig.

4 -Många skott gav få livbåtar, ohyggliga scener utspelades ombord…
Då Titanic hade många vattentäta skott så förstod man inte allvaret med att ha livbåtar till samtliga passagerare vilket skulle bli ödesdigert. Man ansåg att en båt med vattentäta skott var "osänkbar" och man kunde sålunda anse att man egentligen "inte behövde" livbåtar. Ett ödesdigert antagande! De räckte därmed inte till åt alla utan många fick bli kvar på båten sedan en del livbåtar till råga på allt bara blev halvfyllda. Det vittnades även om krånglande vinschar och avsaknad av dessa på en del livbåtar. Den ökande slagsidan och senfärdigheten med att sjösätta livbåtarna bidrog också till katastrofens skenande förlopp.

Flytvästar var en annan nymodighet som man använde, dessa fanns faktiskt i hytterna. Men då vattnet var extremt nedkylt, blott + 2 grader så frös medparten av dödsoffren ihjäl. Hade olyckan skett på ett annorlunda sätt på varmare breddgrader i ett varmare vatten hade kanske antalet dödsoffer blivit mindre. Många drunknade också från 3:e klass då de satt fast inspärrade i sina hytter och i låsta gångar. Man låste t.o.m. uppgångarna för många 3-klasspassagerare! Sedan så vattenfylldes de förliga och lägre belägna utrymmena först på båten varvid många offer skördades.

5 -Avsaknad av räddningsrutiner och katastrofövningar...
Man saknade räddningsrutiner och övningar för sjökatastrofer saknades helt vid denna tiden. Först så räddades enligt bestämmelserna kvinnor och barn vilket innebar att många män omkom i katastrofen. Ju längre tiden led dess värre och otäckare blev det ombord. Då fartyget tyngdes ned i fören så kunde vatten spridas via de övre däcken för att forsa ned över de lägre på ett otäckt vis.  När livbåtarna var slut så fick de resterande ombordvarande rädda sig bäst de ville vilket innebar en så gott som säker död. Många förmögna män ombord insåg detta och klädde sig fint och gick till rökrummen för att dricka flott och röka dyrbara cigarrer som det sista de gjorde i livet. En del spelade kort och för att lugna passagerarnas panik så spelade en orkester ute på däck.

6 - Nyfikenhet från passagerare som öppnade hyttventilerna...
Hyttventilerna ("fönstren") öppnades av många dumdristiga och nyfkna passagerare där vatten snabbt tog sig in vid den allt större slagsidan. Vid paniken så förstod inte passagerarna eller personalen att flera hyttventiler stod öppna.

Knappt 3 timmar efter kollisionen så stod aktern högt i vädret medan fören låg under vattnet. Många hade sökt sig till aktern och kunde inte längre hålla sig kvar utan rutschade ned i det iskalla vattnet föröver. Även orkestern lär  ha tragikomiskt ha rutschat i vattnet alltjämnt spelande på såväl piano, blåsinstrument och violiner. Strax därpå så hördes ett ohyggligt brak när skorstenarna gav vika av lutningen och föll över passagerarna. Ett ögonblick senare så hördes ännu en explosion och nytt ohyggligt brak när aktern brast och föll i vattnet. Därefter så försvann RMS Titanic i det iskalla djupet ned till botten på över 3000 meter…

7 - Försenad räddning beroende på sovande telegrafist på M/S California…
Rutinerna vid radiotrafiken hade ännu inte utarbetats och en sovanda telegrafist på ett fartyg i närheten innebar att många liv gick förlorade. Istället så hann fartyget M/S Carpathia först flera timmar senare då de hade kört extra fort. Direkt så ändrades rutinerna så att radion alltid skulle vara på och att telegrafister skulle bevaka radion dygnet runt. M/S Carpathia kunde rädda de flesta av de överlevande och föra dessa till New York. Vid sjöförklaringarna så ändrades många bestämmelser för sjöfarten som gäller än idag.

Titanic var början på en rad av stora mänskliga katastrofer…

2 år senare så bröt första världskriget ut och många miljoner människor omkom. Det engelska fartyget Lusitania torpederades av tyskarna och många omkom där.  Spanska sjukan skördade ytterligare ett stort antal dödsoffer runt om i världen. År 1939 så bröt andra världskriget ut och ytterligare flera miljoner människor fick sätta livet till i ett ohyggligt lidande. 1951 så skedde ännu en stor fartygskatastrof när det italienska lyxfartyget Andrea Doria kolliderade med M/S Stockholm. Andrea Doria sjönk och många omkom som inte hann räddas ombord på M/S Stockholm som klarade sig och reparerades. De 28 september 1994 fick Sverige och Estland sitt ”egna Titanic” när bogvisiret slets loss i hårt väder och Estonia slog runt. 852 ombordvarande omkom varav 501 av totalt ombordvarande 552 svenskar. Den välkände svenska musikern artisten Pierre Isaksson var en av de omkomna som hade haft spelningar ombord.

Titanic har satt människans fantasi i rörelse!

Efter katastrofen så har böcker skrivits om förlisningen där böcker som skrivits  senare filmatiserats vid ett flertal tillfällen. År 1952 så släpptes den första filmen men mest känd idag är filmen ”Titanic” med James Cameron som regissör samt Leonardo DiCaprio och Kate Winslet i huvudrollerna. Filmen  återuppsattes i 3D format till 100-årsminnet av katastrofen.

Bakterier och svampar äter upp Titanic...

Idag så bryts fartyget ned beroende på rost och av olika mikroorganismer som käkar upp det mesta av det rostande fartyget, och synen är grotesk och skräckinjagande där hon ligger på havsbotten. Den i minst 2 delar brutna fartygskroppen slukas av bakterier och svampar som har fått det en gång så stolta fartyget att deformeras i nedbrytningsprocessen. Ett flertal dykningar har skett där man bärgat såväl inventarier som ägodelar. Fartyget är annars en gravplats för alla omkomna.

Post - Titanic...

I Kina ska en kopia ha byggts av fartyget och med samma namn. Om man vågar åka detta fartyget återstår att se...

Länk till Wikipedia: HÄR

Bildarkiv som visar den ofattbara lyxen ombord på Titanic: HÄR

Unika undervattensbilder och mera fakta om det sakta försvinnande fartyget HÄR

Länkar på fler bilder inifrån Titanic (GOOGLE) HÄR


Källor: Wikipedia, Google & eget material.

 

Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (0):
Fler nyheter