.:: Just nu
Online: 5 | Inloggade: 39


.:: Chatt
Logga in för att skriva inlägg


.:: Våra partnersNYHETER FRÅN EWP


9 januari 2024 12:20
VINTERN 2023-2024 SOM BJUDER PÅ EXTREMER!

Untitled document

Disclaimer: En aning felaktigt angavs nedan att ett "nationellt isdygn är från 0,0 grader C och kallare vilket var den gamla definitionen. Efter en internationell justering så gäller -0,1 grader C och kallare för att räknas som ett nationellt isdygn!


Redan nu, blott några dagar in på det nya året 2024 så har Sverige verkligen bjudits på det som förr kallades för "fimbul-vinter". Idag har kvällspressen sedan flera år istället benämnt detta för "köldsmocka" och "snösmocka" där den förstämnda gällt för norra Sveige och den senare för den södra landsänden. Epiteten "smockor" får kvällspressen fortsätta med medan undertecknad hellre vill beteckna detta som en "rekorderlig hederlig vinter" eller "rejäl vinter".
Så var det förr om åren medan man på de senaste 20-30 åren har sett allt varmare vintertemperaturer. Men just i år så fick vi en återgång till den kalla vintertypen.

<<< - Hög-vinter (Arkivbild)

Detta har faktiskt nära nog inneburit en vit jul i så gott som hela landet och vid nyår så täcktes snöfria områden åter av snö och det rejält. Se den föregående artikeln om snökaoset på E22 där bilister fortfarande vittnar om en bristfällig snöröjning och dålig vägbana när denna artikeln lädes 9 januari. Den debatten får stå mellan myndigheterna och Trafikverket...

Rekordkyla i norr blev till värme för januari!
Det är inte ofta numera som vi får nya köldrekord för hela mätserien för stationer som är hundra år eller äldre.  Men under köldknäppen nu i början av januari 2024 inträffade det för stationen Kvikkjokk-Årrenjarka i mellersta Lapplandsfjällen. Den 3 januari hade stationen -43,6° vilket slår det tidigare rekordet på -43,0° från den 9 januari 1918. Det senare är för övrigt ett beryktat kölddatum från den sista av första världskrigets vintrar.

Stationen fanns från början i Kvikkjokk där de första temperaturmätningarna inleddes i september 1887. År 1997 flyttades stationen till Årrenjarka någon mil österut vid sjön Saggat i Lilla Luleälvs dalgång. Senast vi noterade absoluta köldrekord för några av våra riktigt långa mätserier med mer än hundra års data var i januari 1999. Generellt får man säga att det den gången var avgjort kallare än i år med som lägst -49,0° i Karesuando.

Det är bara för stationsserien Kvikkjokk-Årrenjarka som vi slagit absolut köldrekord men för ett antal stationer har det åtminstone varit kallast sedan 2012. För några stationer får man gå längre tillbaka än så. Till exempel i Luleå där det varit kallast sedan 1999. Länk till SMHI och källan till textinnehållet ovan HÄR

Den låga temeperaturen på -43,6° i Kvikkjokk-Årrenjarka förbyttes under måndagsdygnet till runt 8 plusgrader vilket gav en våldsam temperaturhöjning på minst 51,6 grader! Man noterade en temperaturökning på 17 grader under en timme vilket i princip känns i realtid! Orsaken är mycket varm fuktig luft från Atlanten som fördes in över bergstopparna. Med detta följde såväl snö som regn som blandade upp luften i norra Sverige. Längre ned i dalgångarna låg och ligger den kalla luften kvar längre.

Kylan återvänder i ett "upp och nedvänt Sverige"...
I mellersta och södra Sverige så är det i skrivande stund kallt då den kalla luften förskjutits ned, även ned över kontinenten. I Tyskland, Tjeckien med flera länder är vädervarningar för låga temperaturer utfärdade.

I norr så pressas efterhand den varma luften bort söderut och ett "fönster" med denna rör sig söderut men under en kallnande tendens. Dock så kommer såväl delar av Svealand och Götaland få plusgrader under ett par-tre dygn. I norr så återvänder kylan och tar sig söderut vilket innebär att under vecka 3 så blir det kallare igen även längst ned i söder. Plusgraderna torde inte påverka snötäcket nämvärt eftersom inget regn finns med i prognoserna. Därför så kan alla vinterälskare se fram emot fortsatt vinter med tillförsikt som det verkar i nuläget.

Vad är ett "Nationellt isdygn"?
Ett så kallat Nationellt isdygn är när det ingenstans på de svenska mätstationerna är varmare än -0,1°C eller kallare. Sålunda får det ej vara plusgrader eller ens nollgradigt. Tidigare låg definitionen på 0,0 grader men ändrades för att passa internationell standard. Man mäter ett nationellt isdygn från klockan 19:00 till samma klockslag dygnet därpå och publiceras runt klockan 20:00. Har det ej varit varmare än -0,1° C, så betecknas detta som ett nationellt isdygn. Ett par sådana uppmättes från torsdag 4 januari till lördag 6 januari. Därefter så tog sig mildluften in och bröt denna korta sviten. Nationella isdygn blir allt sällsyntare numera beroende på det allt varmare klimatet. I sammanhanget nämns även "Frostdygn" som en variant på benämningen "Isdygn". Knepigt värre... Länk till SMHI HÄR

DMI- Dansk Meterologisk Institut har avvikande prognosmodeller...

Vi lever dock i en osäker tid på många plan och ej enbart geo-politiskt utan även vädermässigt.
Nedan så finns lite olika scenarion på väderutvecklingen den närmsta tiden. Dock så ska det påpekas att Danmark ligger betydligt längre västerut och påverkas starkare av Atlantens milda luftpåverkan än vi i Skandinavien. *Ordet "Uge" betyder vecka på danska.


Vecka 03 - Scenario 1 och 2 med en kallare respektive varmare vädertyp.  Källa - DMI

Vecka 04 - Scenario 1 och 2 med en kallare respektive varmare vädertyp.  Källa - DMI

Ju längre ifrån dagens datum så blir prognoserna för vinterns fortsättning allt osäkrare och utvecklingen kan snabbt slå om till mildväder och en tristare vädertyp. Fördelarna är mindre vinterväghållning och billigare el och uppvärmningskostnader än under köld och vinterväder...

Vad vet du om vintern? - Snö och islära samt lavinfaran..
Efter långa tider av milt väder för södra Sverige så är det säkert många unga idag som har dålig kännedom om vinterns verkningar och dess olika snö och is-termer. Här är lite information, länkar och tips:

SNÖ - Förekommer i många olika former och skämtsamt så ska inuiterna ha minst 100 ord för "snö" men det är mest en skröna. Men om man börjar från den "blötaste formen" av snö så ser det ut som följer; -Snö uppstår i de övre luftlagren när luft mättad med vattenånga kyls ned i temperaturer under 0 °C, i regel genom adiabatisk utvidgning i en uppåtgående luftström. Då kondenseras en del av vattenångan antingen till fina droppar av överkylt vatten eller också till fina iskristaller.


Snökristaller sedda i genom ett svepelektron-mikroskop. Bilden tillhör Wikipedia

Iskristallerna är vanligen platta och tunna, och har typiskt en sexarmad struktur i likhet med vanlig is. Vilken form denna kristall antar beror på temperatur och fuktighet. Särskilt i temperaturintervallet −12 till −16 grader är tillväxten av iskristallen särskilt gynnsam och ger upphov till den klassiska sexarmade strukturen, en så kallad snöstjärna.

Vid högre temperaturer kan snöstjärnan vara trearmad, medan armarna vid riktigt låga temperaturen kan flyta ihop så att flingan blir mer rund.  Det stämmer inte att det inte finns två identiska snöstjärnor, men chansen att påträffa två exakt likadana är försvinnande liten. När snöstjärnor faller genom fuktig luft nära noll grader får de en fukthinna, vilket gör att snöstjärnorna kan fastna på varandra och bilda en snöflinga. Särskilt stora snöflingor som bildas på detta sätt kallas lapphandskar eller lappvantar.

Det som är unikt med snö är att alla snökristaller "stjärnor" är sitt egna "fingeravtryck" där ingen flinga är riktigt lik någon annan. Åtminstone har ingen identisk snöflinga registrerats. Snö kan falla stilla men även falla i smält form som regn och underkylt regn. Däribland finns olika övergångsformer som kornsnö, snöhagel och isregn där det sistnämnda är obehagligt att vistas i. I åskväder finns alltid snöflingor som omvandlas till hagel eller regn! Mer om snö finns att läsa på Wikipedia HÄR

I sammanhanget så ska man inte glömma bort lavinfaran som alltid brukar vara hög under perioder under vintern. Laviner upstår när skiftningar av väder, temperatur och snölager varierar. Flak av olika skiktad snö skapar detta farliga fenomen.

Tyvärr så råkar många skidåkare illa ut och särskilt när dessa åker o-pistat (Off-pist) i natursnö som ej kontrollerats. Via denna länken kan du läsa mer om laviner och faran med dessa på Wikipedia  HÄR.


En lavin har enorma krafter och kan skapa såväl många dödoffer och stor förödelse!
Bilden tillhör Wikipedia

Islära - Kunskapen om naturisarna...
Många av oss lockas ut på naturisarna när sjöar och hav fryser till och skapar istäcken för skridskoåkning, skidåkning samt isfiske. Tyvärr så inträffar många tragiska isolyckor varje vinter beronde på dumdristighet eller bristfälliga kunskaper.

Att ha isdubbar och en kastlina samt även en ispik är ett måste när man beträder en is oavsett om man åker skridskor eller ska ut och isfiska. Systersidan PIMPELFORUM tar upp det viktiga med islära.

Islära om isens farliga ställen HÄR
Islära om utrustning för vistelse på naturisar HÄR
Islära om hur du känner igen farorna på naturisarna (Isgalleri) HÄRSolnedgång över Försjöns is utanför Eksjö i Småland söndag 1 februari 2009. - Egen bild.

"Medicinsk kyla" och verklig kyla...
När det är vindstilla och kanske ett par minusgrader, kanske -2C° så upplevs kylan som just "-2°C". Men blåser det kanske 10 meter i sekunden är effekten en helt annan. Då kan den upplevda kylan kanske vara -15°C! Detta är ytterst viktigt att känna till då förfrysningar sker vart år där blottade, dåligt skyddade kroppsdelar, hud och extremiteter utsätts för kyla.

En förfrusen kroppsdel har svårt för all framtid att återfå det skick den hade innan frysskadan. Det som sker är att kroppens celler sprängs sönder av frost i blodkärl och liknande. I svåra fall så tvingas man till amputation då kallbrand annars sannolikt uppstår. Kroppsdelen är då förlorad för all framtid så kännedomen och kunskapen hur man skyddar sig är av yttersta vikt när vintern råder med sin stränga köld eller när det är kallt och blåsigt och ovanpå det förekommer nederbörd!

KÖLDINDEX - Här är en länk till hur kylan beter sig vid olika temperatur och vindförhållanden gentemot din kropp HÄR

Här finner du ännu mer om iskunskaper på Pimpelforum HÄR
Länk till allt om isfiske på Pimpelforum HÄR

Ljusfenomen vintertid...


Ljuspelare - Bilden tillhör Flickr
Ljuspelare eller vertikalpelare uppstår när hexagonala plattor av iskristaller är skiktade gentemot ljusinsläppet så att betraktaren upplever dessa som en ljuspelare och förekommer även vid artificiellt ljussken från t.ex. gatubelysning och liknande. I samband med dessa kan även halofenomen som bisolar och liknande uppstå när solen står högre på himlen vintertid. Själva vertikalpelaren kan endast ses då solen är lågt nere. Då solen står väldigt lågt är pelaren rödfärgad. Annars är pelaren vanligtvis vit.
elare uppstår när hexagonala plattor av iskristaller är skiktade gentemot ljusinsläppet så att betraktaren upplever dessa som en ljuspelare och förekommer även vid artificiellt ljussken från t.ex. gatubelysning...
Ljuspelare uppstår när hexagonala plattor av iskristaller är skiktade gentemot ljusinsläppet så att betraktaren upplever dessa som en ljuspelare och förekommer även vid artificiellt ljussken från t.ex. gatubelysning...

Skribent: S. Johansson - EWP


Skriv en kommentar
Du måste vara inloggad för att kunna skriva en kommentar


Kommenterar till den här nyheten (0):
Fler nyheter